01.

СИМЕТРИЯ

02.

Транслация

03.

Ротация

04.

Хомотетия

Избрахме да илюстрираме по този начин нашата мисия, защото смятаме, че рекламата се подчинява на строги правила.

Ако тези правила се спазват точно, резултатите ще бъдат гарантирани. Ние не харесваме идеята, че рекламата е вид изкуство, в което някакви гении създават неземни произведения, седнали на своите тронове. Рекламата вече е наука, в която изводите (рекламните форми) при едни и същи входни данни (маркетингови проучвания) са подобни. Разбира се, тънкостта е в детайлите. Разбира се, затова съществуват и различните рекламни агенции. Разбира се, затова съществуваме и ние …

Симетрия

Определение: Геометрична трансформация на еднаквост, при която изображението е еднакво с оригинала, но с ново местоположение и ориентация. Трансформацията се осъществява чрез проектиране на образа спрямо неподвижна точка (централна симетрия) или права (осева симетрия). „Началото” е точка разполовяващата отсечките между всяка точка и всяка тяхна проекция (централна). „Оста” е перпендикулярна права разполовяващата отсечките между всяка точка и всяка тяхна проекция (осева).

Транслация

Геометрична трансформация на еднаквост, при която изображението е еднакво с оригинала, но с ново местоположение и запазена ориентация. Трансформацията се осъществява чрез преместване на точките в избрана посока, като траекторията на точките е в успоредни помежду им прави.
α = 0
x = x + C1
y = y + C2

Ротация

Геометрична трансформация на еднаквост, при която изображението е еднакво с оригинала, но с ново местоположение и ориентация. Трансформацията се осъществява при въртене на прообраза спрямо една неподвижна точка (наречена начало) и образът се получава върху окръжността свързваща тази точка с прообраза. т. А – прообраз, т. А’ – образ, т. О – начало, α – ъгъл на въртене, C1 и C2 са координатите на началото (когато то е ≠ от (0,0)). α ≠ 0

Хомотетия

Геометрична трансформация на подобие, при която изображението запазва големината на ъглите и съотношението на дължините в прообраза. Трансформацията се осъществява при запазване на една неподвижна точка (наречена начало) и образът се получава върху правата свързваща тази точка с прообраза. т. А – прообраз, т. А’ – образ, т. О – начало, n – коефициент на хомотетията.